Ο λίθος ανωφλίου του παραθύρου του ανατολικού τοίχου στο χώρο του εργοταξίου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
sharePhoto (EN)1983 (EN)
Ο λίθος ανωφλίου του παραθύρου του ανατολικού τοίχου στο χώρο του εργοταξίου (EL)

Lintel block of the east wall window in the worksite (EN)

Ψάλτης, Π. (EL)
Psaltis, P. (EN)

Δημοσιευμένο (EL)
Ανώφλιο (EL)
Lintel (EN)
Published (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Αρνητικό φιλμ (EL)
Film negative (EN)

Ερέχθειο - Ανατολική Πρόσταση (EL)
Ανώφλιο (EL)
Ανατολικός τοίχος--Παράθυρο (EL)
Ερέχθειο (EL)
Τοίχος (EL)
Λίθος ανωφλίου (EL)
Lintel (EN)
Erechtheion - East Porch (EN)
Lintel block (EN)
Wall (EN)
Erechtheion (EN)
East wall--Window (EN)


35mm (EL)
35mm (EN)

Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1983-7-1

Image

Ασπρόμαυρο (EL)
Black & White (EN)

No linguistic content

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)