Ιακωβίδης Γεώργιος

Ιακωβίδης Γεώργιος

Iakovidis Georgios

1853-1932

Διευθυντές, Καθηγητές πανεπιστημίου, Ζωγράφοι

Semantics.gr term URI   VIAF   National Gellery link

 Τόπος γέννησης : Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Νομός Λέσβου Semantics.gr term URI Διοικητική διαίρεση δεύτερου βαθμού
Lesbos

 Τόπος θανάτου : Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Αττικής ▶ Νομαρχία Αθήνας Αθήνα Semantics.gr term URI Πρωτεύουσα
Athens