Λασσάνης Γεώργιος

Λασσάνης Γεώργιος

Lassanis Georgios

1793-1870

Αγωνιστές της επανάστασης του 1821, Πολιτικοί

Semantics.gr term URI   VIAF   Wikipedia link

 Τόπος γέννησης : Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ▶ Νομός Κοζάνης Κοζάνη Semantics.gr term URI Πόλη / χωριό / οικισμός
Kozani

 Τόπος θανάτου : Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Αττικής ▶ Νομαρχία Αθήνας Αθήνα Semantics.gr term URI Πρωτεύουσα
Athens