Περραιβός Χριστόφορος

Περραιβός Χριστόφορος

Perraivos Christoforos

1773-1863

Αγωνιστές της επανάστασης του 1821, Πολιτικοί, Ιστορικοί, Στρατιωτικοί

Semantics.gr term URI   VIAF   Wikipedia link

 Τόπος γέννησης : Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Νομός Πιερίας Semantics.gr term URI Διοικητική διαίρεση δεύτερου βαθμού
Pieria

 Τόπος θανάτου : Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Αττικής ▶ Νομαρχία Αθήνας Αθήνα Semantics.gr term URI Πρωτεύουσα
Athens