Μαυρομιχάλης Αναστάσιος

Μαυρομιχάλης Αναστάσιος

Mavromichalis Anastasios

1798-1870

Αγωνιστές της επανάστασης του 1821

Semantics.gr term URI