Χατζηπέτρος Χριστόδουλος

Χατζηπέτρος Χριστόδουλος

Chatzipetros Christodoulos

1799-1869

Αγωνιστές της επανάστασης του 1821

Semantics.gr term URI