Μακρυγιάννης Ιωάννης

Μακρυγιάννης Ιωάννης

Makrygiannis Ioannis

1797-1864

Αγωνιστές της επανάστασης του 1821, Πολιτικοί, Συγγραφείς, Στρατιωτικοί

Semantics.gr term URI   VIAF   ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ   Wikipedia link

 Τόπος γέννησης : Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδας ▶ Νομός Φωκίδας ▶ Δήμος Δωρίδος Κροκυλί Semantics.gr term URI Οικισμός
Krokylí | Κροκυλίον

 Τόπος θανάτου : Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Αττικής ▶ Νομαρχία Αθήνας Αθήνα Semantics.gr term URI Πρωτεύουσα
Athens