Ανδρούτσος Οδυσσεύς

Ανδρούτσος Οδυσσεύς

Androutsos Odyssefs

1788-1825

Αγωνιστές της επανάστασης του 1821

Semantics.gr term URI   VIAF   Wikipedia link

 Τόπος γέννησης : Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ▶ Νομός Κεφαλληνίας Νήσος Ιθάκη Semantics.gr term URI Νησί
Ithaca Island | Ιθάκη | Ithaca | Ithaki

 Τόπος θανάτου : Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Αττικής ▶ Νομαρχία Αθήνας Αθήνα Semantics.gr term URI Πρωτεύουσα
Athens