Τραπεζούντιος Γεώργιος

Τραπεζούντιος Γεώργιος

Trapezountios Georgios

1395-1472

Συγγραφείς, Λόγιοι, Φιλόσοφοι

Semantics.gr term URI   VIAF   Wikipedia link

 Τόπος γέννησης : Μεσόγειος ▶ Ανατολική Μεσόγειος ▶ Αιγαίο Πέλαγος ▶ Νησιά Αιγαίου Κρήτη Semantics.gr term URI Περιοχή
Crete

 Τόπος θανάτου : Ευρώπη ▶ Ιταλία ▶ Λάτιο Ρώμη Semantics.gr term URI Πρωτεύουσα
Rome