Βάμβας Νεόφυτος

Βάμβας Νεόφυτος

Vamvas Neofytos

1770-1855

Κληρικοί, Λόγιοι, Μεταφραστές, Διαφωτιστές

Semantics.gr term URI   VIAF   Wikipedia link

 Τόπος γέννησης : Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ▶ Νομός Χίου Νησί Χίος Semantics.gr term URI Νησί
Chios Island | Χίος | Chios

 Τόπος θανάτου : Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Αττικής ▶ Νομαρχία Αθήνας Αθήνα Semantics.gr term URI Πρωτεύουσα
Athens