Κωλέττης Ιωάννης

Κωλέττης Ιωάννης

Kolettis Ioannis

1773-1847

Πρωθυπουργοί, Πρέσβεις

Semantics.gr term URI   VIAF   Wikipedia link

 Τόπος γέννησης : Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Ηπείρου ▶ Νομός Ιωαννίνων Συρράκο Semantics.gr term URI Οικισμός
Siráko | Σιράκον | Σιράκο

 Τόπος θανάτου : Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Αττικής ▶ Νομαρχία Αθήνας Αθήνα Semantics.gr term URI Πρωτεύουσα
Athens