Πλαπούτας Δημήτριος

Πλαπούτας Δημήτριος

Plapoutas Dimitrios

1786-1864

Αγωνιστές της επανάστασης του 1821

Semantics.gr term URI