Platon, bishop of Moscow

Platon, bishop of Moscow

Πλάτων, μητροπολίτης Μόσχας

1737-1812

Theologists, Metropolitan bishops

Semantics.gr term URI   VIAF   Wikipedia link