Αγνίδης Αθανάσιος

Αγνίδης Αθανάσιος

Agnidis Athanasios

1889-1984

Διπλωμάτες, Πολιτικοί

Semantics.gr term URI   Wikipedia link

 Τόπος γέννησης : Ασία ▶ Τουρκία Επαρχία Νίγδης Semantics.gr term URI Διοικητική διαίρεση πρώτου βαθμού
Niğde

 Τόπος θανάτου : Ευρώπη ▶ Ελβετία Γενεύη Semantics.gr term URI Πόλη / χωριό / οικισμός
Geneva | Γενευη | Γενέβη