Mavrokordatos Nikolaos

Mavrokordatos Nikolaos

Μαυροκορδάτος Νικόλαος

1680-1730

Rulers

Semantics.gr term URI   VIAF   Wikipedia link

 Place of birth : Asia ▶ Turkey ▶ Istanbul Province Istanbul Semantics.gr term URI City / village / populated place
Κωνσταντινούπολη | Βυζαντίς | Κωνσταντινούπολις | Ισταμπούλ | Σταμπούλ | Βυζάντιο

 Place of death : Europe ▶ Romania ▶ București Bucharest Semantics.gr term URI Capital
Βουκουρέστι