Γερμανός, Παλαιών Πατρών

Γερμανός, Παλαιών Πατρών

Germanos, Palaion Patron

1771-1826

Μητροπολίτες, Πολιτικοί

Semantics.gr term URI   VIAF   Wikipedia link

 Τόπος γέννησης : Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Πελοποννήσου ▶ Νομός Αρκαδίας Δημητσάνα Semantics.gr term URI Πόλη / χωριό / οικισμός
Dimitsána

 Τόπος θανάτου : Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Πελοποννήσου ▶ Νομός Αργολίδας Ναύπλιο Semantics.gr term URI Πόλη / χωριό / οικισμός
Nafplion | Ανάπλι