Κατράκη Βάσω

Κατράκη Βάσω

 Τόπος γέννησης : Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ▶ Νομός Αιτωλοακαρνανίας Αιτωλικόν Semantics.gr term URI Οικισμός
Aitoliko | Αιτωλικό

 Τόπος θανάτου : Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Αττικής ▶ Νομαρχία Αθήνας Αθήνα Semantics.gr term URI Πρωτεύουσα
Athens