Κυπριανός, αρχιεπίσκοπος Κύπρου

Κυπριανός, αρχιεπίσκοπος Κύπρου

Kyprianoa, archbishop of Cyprus

1756-1821

Αρχιεπίσκοποι

Semantics.gr term URI