Υψηλάντης Δημήτριος

Υψηλάντης Δημήτριος

Ypsilantis Dimitrios

1793-1832

Αγωνιστές της επανάστασης του 1821

Semantics.gr term URI