Μπέλλου Σωτηρία

Bellou Sotiria

1921-1997

Τραγουδιστές, Αντιστασιακοί

  VIAF