Anthrakitis Methodios

Anthrakitis Methodios

Ανθρακίτης Μεθόδιος

1660-1736

Theologists, Intellectuals of the age of enlightment, Monks, Philosophers, Educationalists, Mathematicians

Semantics.gr term URI   VIAF   Wikipedia link

 Place of birth : Europe ▶ Greece ▶ District of Epirus ▶ Ioannina ▶ Zagori Anthrakitis Semantics.gr term URI Populated place
Ανθρακίτης | Καμνιά | Δρυάνοβο | Μεσοχώρι

 Place of death : Europe ▶ Greece ▶ District of Epirus ▶ Ioannina Ioannina Semantics.gr term URI City / village / populated place
Ιωάννινα | Γιάννενα