Μπουμπουλίνα Λασκαρίνα

Μπουμπουλίνα Λασκαρίνα

Boumpoulina Laskarina

1771-1825

Αγωνιστές της επανάστασης του 1821

Semantics.gr term URI