Ορλάνδος Ιωάννης

Ορλάνδος Ιωάννης

Orlandos Ioannis

1770-1852

Πολιτικοί, Αγωνιστές της επανάστασης του 1821

Semantics.gr term URI