Κάνθος Τηλέμαχος

Kanthos Tilemachos

1910-1993

Ζωγράφοι, Χαράκτες

  VIAF