Δυοβουνιώτης Κωνσταντίνος

Δυοβουνιώτης Κωνσταντίνος

Dyovouniotis Konstantinos

1872-1943

Φιλόσοφοι, Καθηγητές πανεπιστημίου, Θεολόγοι

Semantics.gr term URI   VIAF   Wikipedia link

 Τόπος γέννησης : Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ▶ Νομός Αχαΐας Πάτρα Semantics.gr term URI Πόλη / χωριό / οικισμός
Patra | Πάτραι | Παλαιά Πάτρα | Pátrai | Παλαιαί Πάτραι

 Τόπος θανάτου : Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Αττικής ▶ Νομαρχία Αθήνας Αθήνα Semantics.gr term URI Πρωτεύουσα
Athens