Φορέας : Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων – Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων  

Η διαδικτυακή Πύλη του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στις ψηφιακές συλλογές και ειδικότερα σε 614 αντικείμενα της μόνιμης έκθεσης κατανεμημένα σε 19 επιμέρους κατηγορίες ανάλογα με το είδος τους (αγγεία – σκεύη, γλυπτά – ανάγλυφα, ψηφιδωτά, επιγραφές, νομίσματα, κοσμήματα – σφραγιδόλιθοι, Άλλο, ειδώλια, μικροτεχνία, πινακίδες – δισκία – σφραγίσματα, όπλα – εργαλεία. Επιπλέον, οκτώ από τις προαναφερόμενες κατηγορίες παρουσιάζουν τα αντικείμενά τους με 3D εφαρμογή). Κάθε αντικείμενο έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά και συνοδεύεται από τις πληροφορίες που το αφορούν (στοιχεία προέλευσης, περιγραφή, χρονολόγηση, βιβλιογραφική παραπομπή) και φωτογραφίες ή τη 3D εφαρμογή που δίνει τη διαδραστική δυνατότητα στο χρήστη να περιστρέψει το αντικείμενο. Τέλος ο κόμβος διαθέτει εκπαιδευτικά προγράμματα, ψυχαγωγική πλατφόρμα, πολιτιστικές διαδρομές καθώς και πληροφορίες για τη λειτουργία και τις δράσεις του Μουσείου και της Εφορείας.

Ανακαλύψτε τα 609  τεκμήρια  της συλλογής