Φορέας : Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία  

Το Αρχείο της Αρχαιολογικής Εταιρείας περιλαμβάνει υλικό που έχει σχέση με τα ελληνικά μνημεία και την ιστορία της ελληνικής αρχαιολογίας. Αποτελείται κυρίως από έγγραφα, σχέδια, φωτογραφίες, κειμήλια και ανασκαφικά ημερολόγια. Ένας από τους κύριους στόχους του είναι η διάσωση των στοιχείων που ανήκαν στους παλαιούς Έλληνες αρχαιολόγους και αποτελούν πλούσια πηγή πληροφοριών για τις ελληνικές αρχαιότητες.

Ανακαλύψτε τα 35.973  τεκμήρια  της συλλογής