Φορέας : Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης  

Το Ψηφιακό Αρχείο Συναυλιών της Κ.Ο.Θ. (Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης) αποτελεί μία καταγραφή των δράσεών της από την ίδρυσή της το 1959, που γίνεται μέσω των προγραμμάτων των συναυλιών, των αφισών και των διαφημιστικών σποτς των εκδηλώσεων, του φωτογραφικού υλικού, των δημοσιεύσεων στον Τύπο, τρίλεπτων ηχητικών αποσπασμάτων κτλ. Μέσω αυτού του αρχείου μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να γνωρίσει καλύτερα και να εκτιμήσει το έργο και την προσφορά της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, που αποτελεί και μία παρακαταθήκη για το μέλλον. Επιπλέον η ιστορική πορεία μίας συμφωνικής ορχήστρας όπως η Κ.Ο.Θ. αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο την πολιτιστική κληρονομιά της σύγχρονης Ελλάδας.

Ανακαλύψτε τα 234  τεκμήρια  της συλλογής