αποθετήριο

Φορέας : Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης (ΧΑΝΘ)  

Το ψηφιακό Αποθετήριο της ΧΑΝΘ περιλαμβάνει σπάνια τεκμήρια όπως φωτογραφίες, κείμενα, video, εικονικές περιηγήσεις, στην αυθεντική τους μορφή.

τεκμήρια