Ευρώπη ▶ Βόρεια Μακεδονία

Ηράκλεια Λυγκηστική Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

Heraclea Lyncestis | Ηράκλεια Λυγκηστίς | (former) Diocese of Heraclea Lyncestis