Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Αττικής ▶ Νομαρχία Αθήνας ▶ Αθήνα

Πρώτο νεκροταφείο Αθηνών Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

First Cemetery of Athens | Α' νεκροταφείο Αθηνών