Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Αττικής ▶ Νομαρχία Αθήνας ▶ Αθήνα

Θέατρο Ακροπόλ Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

Theater Akropol