Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ▶ Νομός Αιτωλοακαρνανίας ▶ Ναυπακτία

Ξηροπήγαδο Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

Xiropígado | Ξηροπήγαδον