Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Πελοποννήσου ▶ Νομός Λακωνίας

Βασιλική Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

Vasilikí | Κουρτσούνη