Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Κρήτης ▶ Νομός Χανίων

Θέρισο Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

Thériso | Θέρισον | Θέρισος | Θέρισσος