Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Κρήτης ▶ Νομός Λασιθίου

Πλάκα Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

Plaka