Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Αττικής ▶ Περιφερειακές Ενότητες Πειραιώς και Νήσων Αττικής

Νίκαια Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

Nikaia | Κοκκινιά | Νέα Κοκκινιά