Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ▶ Νομός Σάμου ▶ Nήσος Σάμος

Μυτιληνιοί Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

Mytilinioi | Μυτιληνοί