Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Θεσσαλίας ▶ Νομός Λάρισας

Λάρισα Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

Larissa