Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Ηπείρου ▶ Νομός Θεσπρωτίας

Κυρά Παναγιά Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

Kyrá Panagiá