Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδας ▶ Νομός Φωκίδας

Χρισσό Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

Chrissó | Χρισσόν | Χρυσό