Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδας ▶ Νομός Φωκίδας ▶ Δήμος Δωρίδος

Πύργος Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

Pýrgos