Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ▶ Νομός Αχαΐας

Καλλιθέα Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

Ano Kallithéa