Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδας ▶ Νομός Φωκίδας

Ιτέα Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

Itea | Σκάλα Σαλώνων