Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Ηπείρου

Νομός Ιωαννίνων Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

Ioannina