Ευρώπη ▶ Δανία ▶ Capital Region

Κοπεγχάγη Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

Copenhagen