Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Αττικής ▶ Νομαρχία Αθήνας

Γλυφάδα Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

Glyfada