Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Ηπείρου ▶ Νομός Πρέβεζας

Φιλιππιάδα Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

Filippiada