Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ▶ Νομός Αχαΐας

Φαρές Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

Fares