Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Θεσσαλίας ▶ Νομός Καρδίτσας

Μαγούλα Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

Magoúla